NTM Kleine Henschel spoor 0

NTM 1-28 - de Kleine Henschels

Korte historie:
Wij citeren uit het archief van wijlen J.J. Tiedema en J.J. Buikstra over de Kleine Henschels, nummers NTM 1-28 met de bijnamen ‘Koffiemolens’ en ‘Kikkers’:
“Voor de lijnen Sneek-Bolsward-Harlingen, Heerenveen-Joure en Heerenveen-Gorredijk bestelde de NTM tien locomotieven bij Henschel & Sohn te Cassel. Dit op aanraden van de heer J.W. Stouts Sloot, hoofdingenieur werktuigkunde bij de Staatsspoorwegen. Stouts Sloots was aangetrokken als adviseur voor de aan te schaffen locomotieven bij de NTM. Vanwege de gunstige prijs en uitvoering als compacte en robuuste machine viel de keus op Henschel. Deze eenvoudige, zuinige en gemakkelijk te bedienen machines hebben eigenlijk goed voldaan bij veel maatschappijen en hebben een zeer lang leven gehad. De eerste locomotieven werden in 1882 in dienst gesteld. Zij deden dienst tot de opheffing van de NTM eind jaren veertig van de twintigste eeuw. Loc 13 kreeg in 1945 nog een grote herstelling bij de Noord Nederlandse Machinefabriek te Winschoten en was uiteindelijk bestemd voor het Spoorwegmuseum. Helaas is het daarvan niet gekomen en werd loc NTM 13 in 1950 verkocht aan sloper J. Smit te Heerenveen. Een stuk noord Nederlands erfgoed ging daarbij verloren”.

NTM historie in model HO en O:
Reeds in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw verschenen er in ‘HO’ modellen van de NTM bij Philotrain. De Grote Henschel 29-50, rijtuigen BC 38-72, koppelwagens K13-17, goederenwagens uit de E-serie en open goederen-wagens G 1-25. Het is bijna dertig jaar geleden dat Philotrain spoor ‘O’ modellen begon te produceren in schaal 1:43.5. De NTM Grote Henschel 29-50 was het eerste spoor ‘O’ model bij Philotrain dat in 1987 het levenslicht mocht zien. Er volgden goederenwagens uit K, G, en E-serie, gevolgd door de rijtuigen BC 38-72 en BC 73-78. De Kleine Henschel mag niet ontbreken en zal in de eerste helft van 2016 in samenwerking met Phildie worden geproduceerd.

NTM Kleine Henschel 1-28 in spoor ‘O’:
De plannen voor dit model lagen al jaren op de plank en ook al weer jaren geleden werden de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van dit model. Al die jaren van voorbereiding hebben uiteindelijk hun vruchten afgeworpen en kan de productie van deze karakteristieke NTM loc beginnen. Dank zij de verzamelde gegevens uit de monden en geschriften van wijlen J.J. Tiedema en J.J. Buikstra hadden wij al een gedegen basis om een historisch verantwoorde serie modellen aan te kondigen. Mede dankzij de expertise en grondig historisch onderzoek door Wytze Wijbenga hebben wij besloten de volgende modellen te bouwen:

Cat.nr NTM-nr. Kleur-biezen-lijsten Nr. schild zijkant Nr. front Fabrieksschild Dakvorm
435/68-1 NTM 13 NTM groen met biezen (jaren 30) geen ja geen Oorsprong
435/69-2 NTM 13 NTM olijfgroen (jaren 40) geen ja geen Oorsprong
435/68-3 NTM 17 NTM groen, biezen, zwarte lijsten geen ja ja Stroomlijn
435/68-4 NTM 22 NTM groen, biezen, zwarte lijsten geen ja geen Oorsprong
435/68-5 NTM 28 Egaal NTM groen ja geen ja Oorsprong


In totaal zullen er 25 genummerde modellen gebouwd worden van de NTM Kleine Henschel. De aandrijving met Faulhabermotor is speciaal voor dit model ontwikkeld en gebouwd door de firma Munz.

Van het project NTM Kleine Henschel in spoor 0 zijn nog slechts twee modellen beschikbaar!
435/68-1 - NTM 13 groen met biezen - prijs € 2.200,00
435/68-3 - NTM 17 met stroomlijndak - prijs € 2.200,00

De levering van de eerste modellen zal direct na Nieuwjaar een feit zijn! De rest van de srie is uiteindelijk gepland in de loop van januari en februari 2019. De uitlevering zal gefaseerd plaatsvinden.

Met gepaste trots presenteren wij hieronder de eerste modellen van de Kleine Henschel welke in nauwe samenwerking met Phildie tot stand zijn gekomen.


Bij het model worden losse luiken en lantaarns geleverd. Deze kunt u geheel naar eigen inzicht op uw model monteren. De luiken werden in de winter door het locomotiefpersoneel gebruikt om de ijzige kou buiten te houden. Hieronder twee voorbeelden van een Kleine Henschel NTM 13 met gemonteerde luiken en lantaarns:


De Kleine Henschel zonder luiken en zonder lantaarns:

En een close up van de voorzijde met opgehangen lantaarns. De rijke detaillering is op deze opname goed herkenbaar:


Hieronder enkele afbeeldingen van de diverse uitvoeringen van het grote voorbeeld:
 

 

 

© 2019 Philotrain
Handcrafted Fine Scale Brass Models