GM&S-002B - NZH bijwagen 'Hamburger'

Beijnes leverde aan de NZH in totaal 13 motorwagens: A251-A263, waarvan er zeven omgebouwde bijwagens waren. In Hamburg kocht de maatschappij zes afgedankte bijwagens, die bij de NZH als B65-B70 dienst deden, aangeduid met ‘Hamburgers’.

Twee motorwagens duwden/trokken een wisselend aantal volgwagens tussen zich en verzorgden naar behoefte zitplaatsen voor de passagiers. Ook de Kikker-motorwagens werden daarvoor gebruikt.

© 2019 Philotrain
Handcrafted Fine Scale Brass Models